ORGANIZACJA

 

                  BEZPIECZNEJ

 

         IMPREZY BALONOWEJ

 

 

 

 

 

 

                Publikacja Międzynarodowej Komisji Balonowej /CIA/

                                         na temat bezpieczeństwa

                                                  Marzec 1993

                                             

 

                      

 

 

 

 

 

                                            Aktualizacja i skróty

                                           Adam  Gruszecki 2001                  
                                              PRZEDMOWA

 

 

Wszyscy znamy wpływ publiczności, sponsorów, prasy i telewizji na sport balonowy.

 

Wszyscy wiemy, że publiczność, sponsorzy, prasa i telewizja są przewrażliwieni na punkcie incydentów, wypadków i naruszania przepisów.

 

Wszyscy wiemy, że obraz ten traci lub zyskuje w zależności od tego, czy widać troskę o BEZPIECZEŃSTWO.

 

 

                                    Dlatego wydano ten podręcznik:

 

          "ORGANIZOWANIE BEZPIECZNEJ IMPREZY BALONOWEJ"

 

 

Podkomisja ds. Edukacji i Bezpieczeństwa pragnie szczerze podziękować autorom tego podręcznika i jest przekonana, że będzie on przydatny każdemu organizatorowi imprez balonowych.

 

 

Marzec 1994                                                         

 

                                                                             Jean Sax

                                                                             Prezes

                                                                             Podkomisji ds. Edukacji

                                                                             i Bezpieczeństwa CIA


                                                                                            WSTĘP

 

 Podręcznik został napisany specjalnie dla zapewnienia informacji dotyczących bezpieczeństwa organizatorom międzynarodowych imprez zawodniczych i nie zawodniczych. Dlatego czytelnik może znaleźć różne rady w zależności od typu imprezy. Nie znaczy to, że jakiś rodzaj imprezy wymaga mniejszej uwagi na względy bezpieczeństwa, lecz potwierdza, że poziom doświadczenia pilota prezentowany na różnego typu imprezach może się różnić i należy to wziąć pod uwagę przy planowaniu imprezy.

 

Podręcznik ten powstał, aby udzielić wytycznych, które, jeśli będą konsekwentnie przestrzegane, pomogą Ci w stworzeniu "bezpiecznej" atmosfery imprezy balonowej. Został on napisany we współpracy z Amerykańską Federacją Balonową (Balloon Federation of America) i w połączeniu z publikacją "Bezpieczeństwo" Amerykańskiej Federacji Balonowej i "Wytyczne organizowania imprez Amerykańskiej Federacji Balonowej".

 

Nie możemy zagwarantować, że nasz dokument zawiera wszystkie rady potrzebne do zorganizowania bezpiecznych imprez i wydajemy periodycznie uzupełnienia, oparte na wkładzie międzynarodowej społeczności balonowej. Twój wkład jest mile widziany. Zachęcamy do kontaktowania się z członkami Podkomisji ds. Edukacji i Bezpieczeństwa CIA lub z Twoim delegatem CIA.

 

Thomas A.F.Sheppard

Podkomisja ds. Edukacji i Bezpieczeństwa CIA

 

Wydawnictwa Podkomisji ds. Edukacji i Bezpieczeństwa:

 

Organizowanie bezpiecznych imprez balonowych

Główny autor - Marv Cramer

 

Wytyczne dla organizatorów imprez

Autorzy:       Tucker Comstock  (1974)

                   Karl Stefan (1974)

                   Tom Sheppard (1975)

                   Debbie Spaeth (1975) (1989)

 

 

                                                                   Jean Sax

                                                                   Prezes

                                                                   Podkomisji ds. Edukacji

                                                                   i Bezpieczeństwa CIA


                                                 SPIS TREŚCI

 

                             Wstęp

Rozdział 1             Filozofia

Rozdział 2             Organizowanie bezpiecznych imprez

Rozdział 3             Planowanie bezpiecznych imprez balonowych

 

Załącznik 1           Lista kontrolna organizatora imprezy

Załącznik 2           Definicja Dyrektora Sportowego

Załącznik 3           Wytyczne dla Inspektora ds. Bezpieczeństwa

Załącznik 4           Wytyczne dla Kierownika Lotów i jego Asystentów

Załącznik 5           Zasady tankowania

Załącznik 6           Oświadczenie pilota o przejęciu odpowiedzialności

Załącznik 7           Informacje dla sponsora

Załącznik 8           Rozmiary celów i markerów

Załącznik 9           Lista wyposażenia balonów na ogrzane powietrze


                                                                   Rozdział 1

 

                                          FILOZOFIA IMPREZ CIA

 

Impreza balonowa jest to dowolne zgromadzenie balonów dla przyjemności

widzów lub samych pilotów. Impreza musi być bezpieczna zarówno dla pilotów, jak i dla widzów.

 

CIA(Międzynarodowa Komisja Balonowa) będzie zatwierdzać imprezy, spełniające kryteria bezpieczeństwa i uczciwości jako imprezy kategorii 1 lub kategorii 2.  Podręcznik ten nie jest przeznaczony do wykorzystania na Mistrzostwach FAI Świata lub Kontynentu, jednak pewne informacje zawarte w tej publikacji mogą mieć znaczenie przy ich planowaniu. Impreza zatwierdzona przez CIA to taka impreza, która otrzymała potwierdzenie CIA, a organizator może ogłaszać, że impreza została zatwierdzona przez CIA. Jest to oznaka zatwierdzenia i sugeruje, że organizator działa zgodnie z jej wszystkimi procedurami organizacyjnymi, procedurami bezpieczeństwa i że zadbał o to, aby impreza prezentowała sport balonowy z najlepszej strony i zgodnie z ideami ustanowionymi przez Międzynarodową Komisję Balonową.

 

Możliwość otrzymania nagród za umiejętności pilota nie powinna być traktowana jako nadrzędny cel imprezy.  Możliwość taka nie powinna zachęcać lub zmuszać pilota do wykonania działań niebezpiecznych, które mogą być zagrożeniem dla niego, jego sprzętu, pasażerów, załogi naziemnej lub publiczności imprezy.

 

Impreza, bez względu na to, czy są to zawody, czy loty dla przyjemności, powinna stanowić wyzwanie do sprawdzenia umiejętności pilotów, bez względu na ich indywidualne doświadczenie.

 

Celem programu bezpieczeństwa CIA jest zminimalizowanie ilości wypadków balonowych i zminimalizowanie możliwości uszkodzeń ciała lub zniszczeń. Cel ten może być osiągnięty wyłącznie dzięki zrozumieniu podstawowych zasad bezpieczeństwa lotu i świadomej eliminacji działań i sytuacji niebezpiecznych.

 

Impreza musi być zorganizowana i prowadzona w taki sposób, aby zapewnić najbezpieczniejsze warunki działalności lotniczej, przy absolutnym zminimalizowaniu nacisku na indywidualnych pilotów do osiągnięcia celów, będących poza ich możliwościami.

 

Rezultatem tych wysiłków będzie zmniejszenie zagrożenia fizycznego i finansowego pilotów, pasażerów, widzów, załogi, organizatorów, sponsorów, posiadaczy ziemi itp. Bezpieczna impreza dziś jest gwarancją  zorganizowania innej imprezy w tym samym miejscu jutro.

 

Aby osiągnąć ten cel, wymagane jest stworzenie Komitetu Organizacyjnego imprezy, który będzie zdawał sobie sprawę ze swojej odpowiedzialności za bezpieczeństwo i dalsze istnienie imprezy. Dyrektor Sportowy musi mieć całkowitą  kontrolę nad wszystkimi lotami odbywającymi się w czasie imprezy.

                                                             

                                                     Rozdział 2

 

                         ORGANIZOWANIE BEZPIECZNYCH IMPREZ

 

Przy podejmowaniu wszystkich decyzji, przede wszystkim musisz brać pod uwagę bezpieczeństwo lotu. Bezcenne przy planowaniu imprezy jest wyznaczenie doświadczonego Dyrektora Sportowego. Kilka specjalnych spraw należy wziąć pod uwagę, aby zapewnić każdemu bezpieczeństwo.

 

Uwagi wstępne

Jeżeli jesteś organizatorem po raz pierwszy, im więcej masz czasu na planowanie i wdrażanie planów, tym lepiej. Dobrze jest także obserwować inne imprezy, rozmawiać z ich organizatorami, aby skorzystać z ich doświadczenia.

 

Poziom doświadczenia zaproszonych pilotów określa ich umiejętności bezpiecznego latania. Należy zdawać sobie sprawę, że impreza może być prowadzona bezpiecznie tylko wtedy, gdy bierze się pod uwagę pilotów z najmniejszym doświadczeniem.

 

Następnie musisz rozważyć, czy będą to zawody, fiesta lub ich połączenie. Konsultacje z Dyrektorem Sportowym pomogą Ci podjąć decyzję.  Będzie  ona miała wpływ na wiele działań operacyjnych.

 

Kierownictwo

Rozpoczynając planowanie imprezy, należy zdecydować o obsadzie funkcji kierowniczych. Najważniejsze decyzje dotyczące bezpieczeństwa są następujące:

 

Widzowie na polu startowym - W niektórych krajach decyzja ta jest podejmowania przez wadze lotnicze (Rai Regulations Authorities), a nie przez Ciebie. Nie pozwalają one na obecność żadnych widzów na polu startowym i wszyscy widzowie będą musieli znajdować się poza ogrodzonym terenem. W innych krajach decyzja o obecności widzów na polu startowym należy do Ciebie. Ze względów bezpieczeństwa, radzimy trzymać  widzów poza miejscem startu. Zalecamy skonsultowanie się z Dyrektorem Sportowym  i  Inspektorem ds. bezpieczeństwa.

 

Minimalne warunki pogodowe - Doświadczony Dyrektor Sportowy i Inspektor ds. bezpieczeństwa będą znać kryteria pogodowe wymagane dla prowadzenia lotów balonowych. Warto jednak powtórzyć niektóre z nich dla dobra organizatora. Niektóre warunki pogodowe, na przykład opady, są oczywiste. Mniej oczywiste zagrożenia ze strony pogody mogą  również sprawić organizatorowi kłopoty.

 

Należy zatrudnić osobę, dobrze znającą się na pogodzie.

Maksymalna prędkość wiatru dla wykonywania bezpiecznych lotów wynosi 5 m/sek. (10 węzłów).

Maksymalna prędkość wiatru dla wykonywania "grupowego" startu wynosi 3 m/sek. (6 węzłów).

Centrum najbliższej burzy min. 80 km. Niektórzy Dyrektorzy Sportowi mogą wymagać  min.120 km.

Należy używać balonów meteorologicznych do sprawdzenia wiatru na małych wysokościach i jego uskoków.

 

Należy umieć przewidywać z prognoz, czy i kiedy wiatr się nasili, znać wpływ inwersji i temperatury. Przy pogodzie frontowej nie należy latać w pobliżu frontu.

 

Lot według uznania pilota - Czasami Dyrektor Sportowy lub Inspektor ds. bezpieczeństwa stają przed koniecznością odwołania lotu. Często sponsorzy i widzowie nie znają widocznych powodów odwołania lotów, na przykład w sytuacji prądu strumieniowego na niskiej wysokości (spokojnego na powierzchni ziemi, 15-20 m/sek. na wysokości 100 m), zbliżającego się frontu atmosferycznego, burzy lub wiatru. W wielu sytuacjach możesz czuć się zmuszony do jakiejś działalności balonowej. Czasem nacisk ten powoduje "lot według uznania pilota". Oznacza to, że pilot może startować, jeśli uważa to za bezpieczne, za specjalnym pozwoleniem. Jest to praktyka potencjalnie niebezpieczna i powinna być niedozwolona.

 

Ryzyko wynika z tego, że zawsze może być ktoś, kto będzie próbował lotu w każdych warunkach. A jeśli pilot będzie próbował latać, inny spróbuje także! Wcześniej czy później kolejny próbujący pilot będzie zbyt mało doświadczony, aby poradzić sobie z warunkami i ich konsekwencjami. Mniej doświadczeni piloci mogą odczuwać nacisk i próbować napełniać balon w warunkach, w których sobie nie poradzą.

 

Do obowiązków organizatora należy współpraca z personelem imprezy w celu zapewnienia, aby to się NIE zdarzyło. Dlatego usilnie namawiamy, jeśli warunki atmosferyczne powodują odwołanie oficjalnych lotów, ZAKAZAĆ wykonywania jakichkolwiek lotów. Każdy powinien nauczyć się, że sport balonowy ma swoje ograniczenia.

Płatne loty z pasażerami - Niektórzy piloci mogą prosić o możliwość odbycia płatnych lotów z pasażerami. Sugerujemy, aby takiej zgody NIE dawać. Należy

Rozważyć wiele spraw, jeśli organizator wyda zgodę na takie loty.

 

Nocna gala - są to balony na uwięzi na polu startowym w nocy. Jest kilka aspektów bezpieczeństwa na nocnej gali, które należy rozważyć.

 

Przede wszystkim należy zapewnić każdej ekipie wyznaczone specjalnie

 miejsce. Załoga w ciemnościach nie zawsze widzi całą powłokę i ma

 tendencję do wchodzenia na nią i uszkadzania jej. Miejsce nocnej gali musi

 być bezwzględnie oddzielone od widzów i osób postronnych

 

          Przy napełnianiu pilot musi się upewnić, czy powłoka balonu nie leży nad (lub pod) inną powłoką. Powłoka musi być napełniona zimnym powietrzem tak bardzo, jak to tylko możliwe. Przed podgrzewaniem, z powodu ciemności nie widać, czy boki powłoki nie opadają  na palnik.

 

          Konieczne są liny mocujące i wyczepy aby zapobiec zagrożeniu nieplanowanego startu balonu.

Przez cały nocny pokaz  balon powinien być "ciężki" (nie w stanie równowagi).

 

Należy przypomnieć pilotom, aby nie sprawdzali  palników, zanim nie upewnią się, gdzie znajdują się powłoki sąsiadujących balonów.

 

W czasie wypuszczania powietrza z powłoki sprawdź, czy jeden z członków ekipy jest odpowiedzialny za teren, na który opadnie czasza.

 

Bardzo ważne jest, aby balony były przywiązane. Nagły powiew wiatru może spowodować pozwane problemy. Należy wiedzieć , że duża ilość  balonów na polu startowym  spowoduje po pewnym czasie lokalną aktywność termiczną, spowodowaną nierównym ogrzewaniem powietrza. Jeśli na polu startowym jest zbyt mało miejsca dla wszystkich balonów i pojazdów, może okazać się konieczne ograniczenie ilości balonów biorących udział w gali.

 

Przy wypuszczaniu powietrza, upewnij się, czy odbywa się to w określonym porządku i ustalonej kolejności.

 

Tankowanie po zmroku jest również  niebezpieczniejsze niż za dnia. Miejsce tankowania musi być dobrze oświetlone.

 

Uwagi na temat sprawności technicznej balonów

 

Jedną z najważniejszych spraw dla zapewnienia bezpieczeństwa jest pewność, że wszystkie balony są sprawne. Do obowiązków pilota należy określenie sprawności technicznej balonu przed lotem. W razie wątpliwości personelu imprezy, co do sprawności technicznej balonu obowiązkiem pilota jest udowodnienie, że jakiekolwiek widoczne uszkodzenia są dopuszczalne przez producenta. Każdy producent balonów określa w Instrukcji użytkowania w locie i w Instrukcji obsługi technicznej  ilość uszkodzeń, które są dostatecznie małe, aby nie mieć znacznego wpływu na lot balonu.

 

Inspektor ds. bezpieczeństwa, w porozumieniu z Dyrektorem Sportowym, ma prawo i obowiązek zapobiec startowi balonu w ramach imprezy, jeśli uważają, że lot może być niebezpieczny z powodu widocznego złego stanu balonu.

 

Jeśli kwestia dotycząca stanu balonu jest nierozstrzygnięta, należy zabronić wykonania lotu, do czasu kiedy balon będzie rzeczywiście sprawny. Lepiej jest zakazać lotu niż tłumaczyć się z wypadku. Odpowiedzialność jest równie ważna, jak reputacja organizatora i obsługi.

 

Działania niebezpieczne

 

Jest to kategoria najtrudniejsza do zdefiniowania. Zachowaniami niebezpiecznymi w czasie lotu zajmuje się Dyrektor Sportowy i Inspektor ds. Bezpieczeństwa-  doświadczeni w tej dziedzinie piloci.

Szybko staje się jasne, który pilot może mieć problemy z zachowaniem. Podstawowe typy niebezpiecznych zachowaniach pilotów to Macho ("Umiem to"), Przeciwnik autorytetów ("Nie mów mi") i Nie ulegający zranieniu ("To mi się nie zdarza").

 

Zachowań niebezpiecznych nie należy tolerować ani na ziemi, ani w powietrzu.

 

Tankowanie

 

Propan jest łatwopalny. Przy odpowiednim stężeniu, jest WYBUCHOWY! Podczas tankowania problemy sprawia upewnienie się, czy jakakolwiek możliwość  przypadkowego zapłonu jest zredukowana do absolutnego minimum. Dostawca propanu powinien Ci pomóc w wybraniu najlepszego miejsca do tankowania. Straż pożarna także pomaga przy  zabezpieczeniu miejsca tankowania..

 

Większość pilotów balonowych ma dobrze określone swoje wymagania dotyczące bezpieczeństwa przy tankowaniu. Mimo to na wszystkich imprezach balonowych wymagane jest ustanowienie regulaminu bezpieczeństwa przy tankowaniu. Wymagaj aby regulamin ten był przestrzegany.

Załącznik 5 określa  Zasady Tankowania.

 

Rozkład pola startowego

 

Dołóż wszelkich starań, aby zapewnić maksymalną ilość miejsca na start każdego balonu. Wyznacz na polu startowym kwadraty 30 m x 30 m, każdy oznaczony numerem. Przydziel każdemu pilotowi jeden numer. Wielu pilotów lubi zmianę miejsca przy każdym starcie, co na zawodach jest normalną procedurą. W trakcie fiesty zmiany takie są także pożądane, gdyż daje to pilotom możliwość znalezienia się bliżej widzów. Wymagaj szybkiego wczepu nawet przy najłagodniejszych warunkach meteorologicznych.

 

Personel startowy

 

Gdy startuje więcej niż jeden balon, dobrze jest mieć osoby regulujące kolejność startów. Konieczna jest obecność kierownika startu posiadającego uprawnienia do kierowania lotami. Jego asystenci nie muszą posiadać takich uprawnień. Asystenci muszą być dobrze wyszkoleni i umieć pracować jako grupa razem z kierownikiem lotów i inspektorem ds. bezpieczeństwa. Wytyczne dla kierownika lotów i jego asystentów zawiera Załącznik 4.

 

Doświadczenie pilota

 

FAI wymaga, aby wszyscy uczestnicy imprez kategorii pierwszej mieli, co najmniej 50 godzin nalotu dowódczego i mieli licencję pilota, od co najmniej roku. W przypadku innych imprez organizator, w porozumieniu z kierownikiem imprezy, może decydować o poziomie doświadczenia pilotów. Zalecamy, aby nie było to mniej niż 35 godzin jako dowódca. Przy podejmowaniu decyzji na temat doświadczenia pilota, wielki wpływ może mieć sprawa ograniczonego obszaru lądowania, ilość balonów i ograniczona przestrzeń powietrzna. Wybieraj pilotów, którzy spełniają WSZYSTKIE wymagania, wcześniej określone w zgłoszeniach. Nawet przy najlepszej selekcji kierownik imprezy może stanąć przed decyzją, czy pozwolić konkretnemu pilotowi kontynuować lot w czasie imprezy. Takie pytanie może powstać w rezultacie niebezpiecznych zachowań pilota w poprzednim locie lub w związku z wątpliwościami dotyczącymi sprawności balonu.

 

Najważniejsze jest zapewnienie, aby impreza promowała sport balonowy jako  bezpieczny i profesjonalny. W tym celu wszyscy muszą wspólnie na to pracować.


                                                                   Rozdział 3

 

                               PLANOWANIE BEZPIECZNEJ IMPREZY BALONOWEJ

 

Decyzje na wstępnym etapie planowania

 

Przy organizowaniu imprezy po raz pierwszy, najlepiej jest mieć jak najwięcej czasu na planowanie i wprowadzanie planów. Twój zespół będzie ponosił podstawową odpowiedzialność za wszystkie sprawy administracyjne, finansowe, operacyjne i socjalne dotyczące imprezy. Ogólnym zadaniem tej książki jest dostarczenie Ci informacji koniecznych do zorganizowania bezpiecznej imprezy i przedstawienia takich sugestii, aby bezpieczeństwo było zaplanowane, a nie wynikało z wiary w szczęcie.

 

Jeśli chcesz prosić o autoryzację imprezy przez CIA, powinieneś skontaktować się z Aeroklubem Polskim , wyjaśni odpowiednie przepisy mające zastosowanie na Twojej imprezie.

Załącznik 2 przedstawia przepisy dotyczące Dyrektora Sportowego.

 

Najważniejsze to musisz zapewnić sobie usługi Dyrektora Sportowego.  Najlepszą osobą  będzie doświadczony instruktor pilot balonowy, mający dużą praktykę w prowadzeniu imprez balonowych. Osoba ta będzie także pomocna w planowaniu imprezy.  Należy pamiętać przy wstępnym planowaniu, że Dyrektor Sportowy we współpracy z Inspektorem ds. Bezpieczeństwa będzie podejmował WSZYSTKIE decyzje dotyczące lotów. Decyzje te będą zależały od warunków lotu, pogody i poziomu umiejętności wszystkich zaproszonych pilotów. Dyrektor Sportowy będzie podejmował decyzje, czy bezpiecznie jest latać.

 

Personel podlegający Dyrektorowi Sportowemu  zajmuje się startem balonów, punktacją rzutów markerów itp., jest rekrutowany na miejscu i szkolony przez Dyrektora lub jego Asystenta.

 

Kiedy impreza powinna się odbyć?

 

Pogoda jest najważniejszym czynnikiem przy planowaniu imprezy balonowej.  Balony potrzebują dobrej pogody z wiatrem mniejszym niż 5 m/sek.,  dobrych miejsc do lądowania, pól po zbiorach lub po skoszeniu trawy itp. Pomocne jest odwiedzenie lokalnego biura meteorologicznego w celu przestudiowania danych meteorologicznych.

 

Gdzie powinna odbyć się impreza balonowa?

Idealne miejsce startu jest osłonięte od wiatru, o odpowiedniej nawierzchni, wolne od przeszkód, takich jak linie wysokiego napięcia . Musi zapewniać wystarczającą ilość miejsca dla balonów, widzów i na parkowanie. Wiele imprez balonowych jest organizowanych na małych lotniskach we współpracy z władzami lotniska. Bez względu na to, gdzie zdecydujesz się zorganizować imprezę, upewnij się, że nie wchodzisz w konflikt z lokalną przestrzenia powietrzna, co może być potencjalnie niebezpieczne dla balonów lub dla samolotów

 

 

Kwestie finansowe

 

Podczas planowania imprezy, niektóre kwestie finansowe będą zależeć od dokładnie określonego typu planowanej imprezy. Jeśli chcesz przeprowadzić jakieś zawody w trakcie imprezy, potrzebny będzie dodatkowy zespół techniczny do pomiarów wyników. Przekonasz się, że większość pilotów pragnie brać udział w zawodach, nawet, jeśli reklamujesz imprezę jako fiestę.

 

Pozycje budżetu

Zakwaterowanie

Zapewnij jeden pokój na każdego pilota i jeden na każdą osobę z personelu imprezy.

 

Ubezpieczenie

Ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej, obejmuje personel imprezy i ochotników.

 

Wydatki administracyjne

Telefon, fax., materiały biurowe, opłaty pocztowe, reklama itp.

 

Propan

Około 65 litrów na balon na jeden lot. Pilotów zwykle prosi się o przyjazd i wyjazd z pełnymi butlami. Istnieje także możliwość, że zostaniesz poproszony o płacenie nadgodzin pracownikom nadzorującym tankowanie z powodu nietypowych godzin tankowania.

 

Ochrona

Kontrola tłumu w czasie imprezy i zabezpieczenie balonów w nocy.

 

Transparenty na kosze

Transparenty są zwykle zapewniane dla dodatkowej ekspozycji sponsorów i w celu zidentyfikowania balonów widzom. Rozmiar - około 70 cm x 85 cm z reklamą sponsora i/lub określeniem imprezy.

Identyfikatory

Dla identyfikacji pilotów, załóg i personelu imprezy. Pomaga przy kontroli tłumu.

 

Bankiet powitalny

Zakres - od zwykłego posiłku po wielkie przyjęcie. Normalnie wydaje się 4 bilety każdemu pilotowi.

 

Powitanie

Powitanie zależy od funduszy.

 

Pamiątki

Pamiątki, przedstawiające dany region, daje się zwykle pilotom i personelowi imprezy.

 

Poranna kawa i bułki

Wydawana przed poranną odprawą.

 

Wydatki na podróż

Na niektórych imprezach daje się pieniądze na podróż, na innych nie. Zależy to od budżetu i zwyczaju na danym terenie. Jeśli pokrywasz wydatki na podróż, będzie to albo określona suma, albo zależeć będzie od odległości.

 

Mogą być także inne wydatki, w zależności od typu imprezy i warunków lokalnych. Jeśli pracujesz z kierownikiem imprezy przy ustalaniu budżetu, przekonasz się, że może on być bardzo pomocny, a nawet niezbędny.

 

Załącznik 1

                                   LISTA KONTROLNA ORGANIZATORA IMPREZY

Czynności

1.     Wniosek  o zatwierdzenie przez CIA (dotyczy  b. dużych imprez międzynarodowych).W                         Polsce Komisja Balonowa Aeroklubu Polskiego zatwierdza tylko imprezy rangi                                     Mistrzostw Polski i Pucharu Polski

2.         Wybranie i zatwierdzenie przez Dyrektora Sportowego  miejsca startu

3.         Określenie i zapłacenie opłaty organizacyjnej dla CIA ( jak pkt. 1.)

4.         Pieniądze na nagrody (w przypadku zawodów) znajdują się na przechowaniu

5.         Wyasygnowanie wydatków organizacyjnych

6.         Wysłanie zaproszeń ·i zawiadomień

7.         Odebranie od Dyrektora Sportowego  regulaminu imprezy

8.         Rozwinięcie procedury rejestracji pilotów

 

Osoby do pomocy

1.         Wyznaczony Dyrektor Sportowy

2.         Inspektor ds. Bezpieczeństwa wyznaczony w porozumieniu z Dyrektorem Sportowym

3.         Wyznaczony Sędzia Punktowy

4.         Wyznaczony i przeszkolony Szef Obserwatorów i jego Asystenci

5.         Asystenci ds. rejestracji

6.         Wyznaczony i przeszkolony Kierownik Startu wraz z Asystentami

7.         Wyznaczony Szef Ochrony

8.         Zorganizowane dodatkowe osoby do obsługi balonów i pojazdów

 

Sprawy do załatwienia

1.         Ubezpieczenie imprezy

2.         Informacje o pogodzie- meteorolog

3.         Reklama imprezy

4.         Lokalizacja źródła propanu, określone godzin tankowania

5.         Kontakt z właścicielami ziemi

6.         Ochrona sprzętu balonowego

7.         Przygotowanie spraw socjalnych, w tym bankietu powitalnego

8.         Zakwaterowanie dla uczestników i personelu imprezy

9.         Współpraca z lokalną policją

 

Sprzęt

1.         Poczta okolicznościowa imprezy  zlokalizowana w centrum

2.         Sprzęt pomiarowy (taśmy 25 do 50 m,)

3.         Mapy dla pilotów i obserwatorów

4.         Mapa lokalnych dróg dla załogi naziemnej

5.         Odpowiednie płótna startowe na cele (2 do 3 kpl.)

6.         Markery (ilość zależy od typu imprezy)

7.         Regulamin dla personelu imprezy i pilotów

 

Przedmioty dla pilotów

1.         Schemat działalności i program zawodów

2.         Regulamin zawodów

3.         Koszulki okolicznościowe zawodów

4.         Numer telefonu awaryjnego (zgubiony balon, policja, kwatera główna, pogoda)

 

Załącznik 2

 

WYCIĄG Z KODEKSU SPORTOWEGO CIA, ROZDZIAł  OGÓLNY

 

4.3.5                Dyrektor Sportowy

 

4.3.5.1 Ponosi całkowitą odpowiedzialność operacyjną za imprezę sportową i powinien być zatwierdzony przez Komisję Sportów Lotniczych FAI/Komisję Balonową AP. Powinni mu pomagać: Asystent i personel techniczny imprezy.

 

4.3.5.2 Jest odpowiedzialny za właściwe zarządzanie oraz za sprawny i bezpieczny przebieg imprezy. Powinien podejmować decyzje operacyjne zgodnie z regułami Kodeksu Sportowego i regulaminem zawodów. Ma prawo karać lub dyskwalifikować zawodnika za nieprawidłowe zachowanie lub naruszenie regulaminu. Powinien brać udział w spotkaniu międzynarodowego Jury i na żądanie móc uzasadnić swoje decyzje.

 

4.3.5.3 Powinien opublikować oficjalnie zatwierdzoną listę uczestnictwa przez rozpoczęciem imprezy, publikować dzienne wyniki, składać raporty z wynikami końcowymi i szczegółami protestów Komisji Balonowej w ciągu 28 dni .

 

UWAGA

Należy zauważyć, że niektóre obowiązki Dyrektora Sportowego, wymienione powyżej, nie są wymagane na imprezach typu fiesta.

 

Załącznik 3

                           WYTYCZNE DLA INSPEKTORA DS. BEZPIECZEŃSTWA

 

Zwykle Inspektor ds. Bezpieczeństwa  doradza Dyrektorowi Sportowemu i innym odpowiedzialnym osobom z personelu imprezy w sprawie działań, które według niego należy podjąć w celu zapewnienia bezpieczeństwa lotów. Inspektor ds. bezpieczeństwa jest oczami i uszami Dyrektora Sportowego w sprawach dotyczących bezpieczeństwa. Powinien także mieć rozległą wiedzę dotyczącą meteorologii. Na dużych imprezach normalna jest obecność wśród personelu zawodowego meteorologa, który będzie doradzał Dyrektorowi Sportowemu i Inspektorowi ds. Bezpieczeństwa oraz będzie prowadził odprawy na temat pogody.

 

NIGDY NIE JEST ZA WIELE PODKREŚLANIA WAGI DOBREJ INFORMACJI O POGODZIE I DOK ŁADNYCH ODPRAW.

 

Działania przed imprezą

 

1.       Przejrzenie regulaminów i regulacji dotyczących imprezy. Będą to: Regulamin CIA, część ogólna i część 1 kodeksu sportowego, krajowe przepisy lotnicze i lokalne przepisy lotnicze. Rozważ z osobą z danego rejonu potencjalne problemy z właścicielami ziemi. Miej kopie wszystkich odpowiednich przepisów.

 

2.       Na długo przez rozpoczęciem imprezy, przejrzyj razem z Dyrektorem Sportowym proponowany rejon lotów, aby upewnić się, że żadna z planowanych działalności nie jest sama w sobie niebezpieczna. Jako Inspektor ds. Bezpieczeństwa, musisz być czujny na każde lokalne warunki, które inni mogą pominąć.

 

Działania na miejscu

 

1.       Gdy to tylko możliwe, kontroluj napełnianie, aby upewnić się, że balony wyglądają na sprawne. Inspektor ds. Bezpieczeństwa lub Dyrektor Sportowy poprosi pilotów niesprawnych balonów o rezygnację z lotu. W razie konieczności, aby zapobiec lotowi niesprawnego balonu, można zawiadomić władze lotnicze.

 

2.     Upewnij się czy na każdej odprawie pilotów zostały poruszone następujące sprawy

     A.      Pogoda - ważne jest, aby odbyła się jak najlepsza odprawa na                                 temat pogody.

 

          B.      Ograniczenia przestrzeni powietrznej i strefy zakazane .

 

          C.      Linie wysokiego napięcia, przewody telefoniczne i inne niebezpieczne przeszkody na polu startu lub w pobliżu celów.

                  

 

D.     Upewnij się, że Dyrektor Sportowy podał informacje, numer telefonu i częstotliwość radiową na wypadek zgubienia balonu lub pogorszenia pogody.

 

3.       Sprawdzanie pogody

          Jeśli sytuacja meteorologiczna jest całkowicie jasna, tj. albo bardzo dobra, albo wykluczająca loty, analiza pogody jest _łatwa. Jeśli warunki są niepewne lub marginalne, Inspektor musi upewnić się, ze najwyższe umiejętności i wiedza zostały wykorzystane do interpretacji pogody.

 

          Kilka porad, jak się wywiązać z powyższego zadania:

 

          A.      Przeprowadź niezależną kontrolę pogody. Jeśli na miejscu znajduje się stacja meteorologiczna, możesz skorzystać z jej usług, jeśli masz komputerową informację meteorologiczną, wykorzystaj ją lub zadzwoń do lotniczej służby meteorologicznej. Czasami możesz być zmuszony przedyskutować specjalne wymagania pilotów balonowych w stosunku do prowadzącego odprawę meteorologa.

 

          B.      Pamiętaj, że uzyskana przez Ciebie informacja meteorologiczna będzie używana kilka godzin po jej otrzymaniu. Loty powinny być planowane przez Dyrektora Sportowego na podstawie dostępnych danych o pogodzie. Szczególnie trudna jest praca w czasie imprez balonów gazowych, gdzie dane sa potrzebne na okres 24 do 36 godzin. Zawsze musisz brać pod uwagę pogodę na czas startu i na czas lądowania.

 

          C.      Prawdą jest, że prognozy lotnicze obejmują niewiele informacji o wietrze na małej wysokości. Dlatego odczyty balonów pilotażowych na polu startu mają wielkie znaczenie w czasie odprawy.

 

Obowiązki dodatkowe

 

Inspektor ds. Bezpieczeństwa może pomagać personelowi imprezy, pilotom, sponsorom lub publiczności tak, aby uczynić imprezę bezpieczną i przyjemną.

 

W przypadku jakiegokolwiek incydentu lub wypadku Inspektor ds. Bezpieczeństwa działa wraz z innymi osobami z personelu imprezy, aby zapewnić kontakt z publicznością, władzami lotniczymi lub innymi agencjami regulaminowymi, dokładnie przedstawić sprawy i aby zabezpieczyć interesy stron zainteresowanych i FAI.

 

Załącznik 4

 

    WYTYCZNE DLA KIEROWNIKA LOTÓW I JEGO ASYSTENTÓW

 

Kierownik lotów powinien liczyć się z Asystentami Inspektora ds. Bezpieczeństwa, których głównym obowiązkiem jest zapewnienie bezpieczeństwa w czasie startu. Kierownik lotów ma kontrole nad startem w czasie "masowego wznoszenia się" i zwykle pomagają mu jego asystenci. Przyjęte jest, ze wszystkie osoby zajmujące się startem noszą kamizelki jasnopomaranczowe lub podobny wyróżniający strój. Na większości imprez asystenci kierownika lotów spełniają podwójna role. Podczas zawodów mogą być także mierniczymi lub sędziami

 

Ważne jest, aby pilot, sygnalizując Asystentowi kierownika lotów swoją gotowość startu, był całkowicie gotowy do startu.W całkowitej równowadze. Kierownik lotów prawdopodobnie powtórzy ten punkt kilkakrotnie w czasie każdej odprawy pilotów.

 

Przed lotem

 

Przy masowym wznoszeniu się Kierownik lotów powinien przygotować rozkład miejsc startu. Pozycja balonu powinna być oznaczona pewnym rodzajem markerów, często do tego celu są używane flagi kontrolne. Mapa rozkładu miejsc startu powinna być wręczona wszystkim pilotom na odprawie pilotów.

 

Kierownik lotów będzie obecny na wszystkich odprawach pilotów, aby pomagać Dyrektorowi Sportowemu w odpowiadaniu na pytania, dotyczące startu i pola startowego. Na odprawie generalnej należy przedstawić wszystkich  Asystentów kierownika i opisać ich strój

 

Bezpieczeństwo i dobra komunikacja są najważniejsze przy wszystkich masowych startach. Należy natychmiast zameldować o każdym źródle potencjalnego problemu Kierownikowi lotów, który będzie w stałej łączności z Inspektorem ds. bezpieczeństwa i Dyrektorem Sportowym. Niedoświadczeni piloci nie powinni startować w czasie szczytowego nasilenia startów, lecz powinni wstrzymać się, jeśli to możliwe, do momentu zmniejszenia zatłoczenia.

Każdy Asystent kierownika lotów będzie przydzielony do startu określonych balonów. Zapobiegnie to zamieszaniu na polu startowym. W specyficznych warunkach Kierownik lotów musi pomóc swojemu asystentowi lub przydzielić doświadczoną osobę do pomocy asystentowi-debiutantowi.

 

Komunikacja na polu startu

 

Najlepszym środkiem komunikacji między personelem startowym są małe ręczne radia. Upewnij się, że radia, które mają być użyte, są odpowiednie. Gdy pilot sygnalizuje, że jest gotowy do startu, zwykle białą chusteczką, Asystent kierownika lotów powinien nawiązać z nim kontakt wzrokowy i powinien stać wystarczająco daleko od niego, aby widzieć czy przestrzeń nad balonem jest wolna. Najgorszy możliwy wariant to pozwolenie na start, stojąc obok kosza. Stojąc obok kosza, nie można zobaczyć, co jest w górze. Daj pilotowi poczucie zaufania, gdy mówisz mu, że może startować, pokaż mu, że możesz go bezpiecznie wystartować.

 

Sekwencje startu i odległości między balonami

 

Na każdy balon powinna przypadać powierzchnia, co najmniej 30 m2 (idealnie - 40 m2).

 

Istnieją dwie podstawowe metody startowania balonów i w pewnym stopniu wybór jednego z nich zależy od typu imprezy. Pierwszy sposób to najpierw start balonów stojących po zawietrznej. Druga to start balonów wyrywkowy, w takiej kolejności, w jakiej są gotowe do startu. Obie metody są bezpieczne. Najczęściej praktykowany na zawodach jest start wyrywkowy. Zawodnicy chcą startować, gdy są gotowi, a nie wtedy, gdy wystartowały wszystkie balony będące przed nimi po zawietrznej.

 

Należy pamiętać, ze przy wyrywkowym starcie balonów praca Asystentów kierownika lotów staje się trudniejsza. Kierownik lotów i jego Asystenci muszą ciągle współpracować ze sobą, aby upewnić się, że żaden balon nie przelatuje ponad nim. Ważne jest także, aby upewnić się, czy balony po wystartowaniu wzniósł się na 150 metrów, aby opuścić pole startowe.

 

 Ważnym czynnikiem jest współpraca pomiędzy pilotami, załogą i personelem imprezy, aby zapewnić bezpieczeństwo na zatłoczonym polu startowym.

 

To są tylko zalecenia, a nie regulamin. Każde pole startowe będzie miało inną wielkość, inny kształt, umiejscowienie drzew i budynków.  Przy tych wszystkich zmiennych, nie jest trudno zrozumieć, dlaczego konieczne jest zatrudnienie doświadczonego pilota jako Kierownika lotów.

 

Najważniejszą rzeczą, o której personel startowy musi cały czas pamiętać, jest ciągła kontrola bezpieczeństwa startu. KONTROLUJ OGÓLNĄ SYTUACJĘ.

 

Załącznik 5

 

                                      ZASADY  TANKOWANIA

 

1.       Propan jest wybuchowy. Wszystkie źródła możliwego zapłonu należy trzymać z dala od miejsca tankowania.

 

2.       Na miejscu tankowania zabronione są : transparenty, flagi,odzież nylonowa itp.

 

3.       Nie może być luźnych zaczepów w koszu. Wszystkie muszą być przechowywane w prawidłowy sposób.

 

4.       Na miejscu tankowania mogą znajdować się tylko dwie osoby na jeden pojazd.

 

5.       W czasie tankowania wszystkie klapy tylne oraz drzwi przyczepy muszą być otwarte.

 

6.   Butle  muszą być wyjęte  z  przyczep lub pojazdów i przygotowane do                                              tankowania na zewnątrz.

 

7.       Tankować może tylko doświadczona osoba (pilot lub szef załogi).

 

8.       Na miejscu tankowania obowiązuje zakaz spożywania napojów alkoholowych.

 

9.       Osoby przejawiające oznaki zatrucia nie mogą tankować.

 

10.     Zakaz trzymania psów lub innych zwierząt w pojazdach w czasie tankowania.

 

11.     Zakaz używania radia i telefonów komórkowych

 

12.     Podczas tankowania - wyłączony  silnik pojazdu.

 

13.     Po zakończeniu tankowania nie wolno spacerować po miejscu tankowania

 

14.     Bezwzględny zakaz palenia

 

Załącznik 6

 

PRZYKŁAD

 

                       Oświadczenie pilota o przejęciu odpowiedzialności

 

 

 

(Nazwa imprezy)

 

Ja ...................(Imię i nazwisko), jestem świadomy i wyrażam zgodę na prawne przejęcie odpowiedzialności (zgodnie z polskim prawem ) za swoje decyzje o lataniu balonem i na ponoszenie odpowiedzialności za jakiekolwiek uszkodzenia ciała lub straty materialne z tego wynikłe.  Zgadzam się z tym, że żaden lot nie jest obowiązkowy i że będę wykonywał wszystkie loty na własną odpowiedzialność, a w przypadku rezygnacji z lotu, moja decyzja może wpłynąć na moje miejsce w imprezie.

 

W trakcie imprezy będę miał aktualne ubezpieczenie balonu z minimalnym limitem.......... (suma)  na wypadek NNW i OC

 

Potwierdzam, że organizator i sponsorzy zaopatrzyli mnie we wszystkie środki potrzebne w tej imprezie i że nie ma możliwości, aby przejęli oni odpowiedzialność pilota, zgodnie z  Regulaminem Mistrzostw.

 

 

 

Podpisano:                                                          Data

 

 

 

 


 

            Załącznik 7

 

                                        INFORMACJE DLA SPONSORÓW

 

Jedną z najtrudniejszych rzeczy jest wydanie pieniędzy, nie mając wiele do powiedzenia o sposobie ich wydania. Niestety, takie jest zadanie sponsora imprez balonowych. Poniżej wytłumaczymy Ci, dlaczego znalazłeżsię w takiej sytuacji.

 

Balon jest statkiem powietrznym i podobnie jak Airbus A300, podlega przepisom władz lotniczych. Dodatkowo, w przeciwieństwie do Airbusa, podlega szczególnym prawom fizyki.  Spełnienie tych dwóch zasad jest warunkiem bezpiecznego lotu.

 

Lot balonem ma trzy odmienne etapy. Napełnianie i start, sam lot i lądowanie. Każda faza wymaga innych warunków dla bezpieczeństwa balonu, pilota, pasażerów oraz osób i przedmiotów wokół balonu.

 

Wpływ wiatru

 

W trakcie napełniania, na balon działa wiatr wiejący przez pole startowe. Balon średniej wielkości (2100 m3) waży średnio 2632 kg, gdy jest napełniany zimnym powietrzem. Dlatego przy wietrze większym niż 3 m/sek. bardzo trudno i niebezpiecznie jest utrzymać balon na polu startowym, pełnym innych balonów.

 

W czasie lotu wiatr zapewnia ruch balonu., ponieważ balon porusza się w masach powietrza  i pasażerowie nie czują ruchu powietrza. Wyjątkiem jest sytuacja, gdy balon przechodzi przez uskok wiatru - przez wiatr o innym kierunku i prędkości. Jest to normalne, gdy balon zmienia wysokość.

 

Lądowanie wymaga, aby pilot zbliżał się do ziemi w sposób kontrolowany. Balon nie ma hamulców i nie może zatrzymać się natychmiast po dotknięciu ziemi. Silny wiatr może spowodować ciągnięcie kosza po ziemi przez trzydzieści metrów lub więcej. Tak samo, jak prędkość wiatru, także technika pilota ma wpływ na odcinek ciągnięcia kosza. Pilot będzie trzymał klapę otwartą, aby umożliwić ujście ciepłego powietrza z powłoki. Jak widać, jest z tym związane naturalne niebezpieczeństwo?

 

Wpływ temperatury

 

Temperatura ma decydujący wpływ na balony. Balon danej wielkości może udźwignąć maksymalną wagę netto pod warunkiem, że powietrze wewnątrz powłoki nie przekroczy specyficznej temperatury (zwykle 100oC-120 C).

 

Są dwa podstawowe powody, dla których balon lata. Pierwszy, to różnica między temperaturą wewnątrz i zewnątrz powłoki. Drugi to fakt, że ciśnienie atmosferyczne spada wraz z wysokością. (Pomyśl o piłce tenisowej w wannie. Gdy trzymasz ją na dnie wanny, a następnie puścisz, wyskoczy ona natychmiast na powierzchnię - z powodu różnicy ciśnień.)

 

Im wyższa jest temperatura otoczenia danego dnia, tym mniejszy ciężar balon może udźwignąć. Zbyt wysoka temperatura uniemożliwia loty pasażerskie. Na możliwości nośne balonu ma także wpływ wysokość; im wyżej znajduje się miejsce startu, tym mniejsze możliwości nośne.

 

Władze lotnicze

 

W Polsce obowiązują  przepisy lotnicze , których muszą przestrzegać piloci wszystkich statków powietrznych, także balonów.  Na przykład jest to minimalna bezpieczna wysokość, na której mogą latać balony.

 

Sponsor i bezpieczeństwo

 

Pamiętaj, jako sponsor imprezy balonowej, że nie możesz wywierać nacisku na organizatora, personel imprezy lub pilotów, aby odbywały się loty przy niebezpiecznych warunkach atmosferycznych.

 

Wypadki mogą być powodem bólu i cierpienia, który zniszczy przyjemność lotu balonem. Ze względu na specjalne przeszkolenie i doświadczenie, pilot najlepiej potrafi ocenić, czy powinien latać w danych warunkach atmosferycznych i terenowych.

 

Prosimy o zrozumienie, jeśli warunki atmosferyczne uniemożliwią Ci przyjemność lotu podczas imprezy. Prosimy także o zaakceptowanie decyzji personelu imprezy, jeśli odwoła lot.

 

 

Załącznik 8

 

                                  ROZMIARY CELU I MARKERA

 

Cel w formie krzyża powinien być zrobiony z materiału dobrze widocznego z powietrza (białe ew. jasne fluorescencyjne kolory). Rozmiary są następujące:

 

          5 m x 5 m   x    0,5 m szerokości

 

Markerami, używanymi do rzucania do celu, powinny być woreczki z ogonem z nylonu lub podobnego materiału o ciężarze 100 g / m2

 

          Nylonowy ogon powinien mieć 10 cm szerokości i 170 cm długości.

          Woreczek  (wymiary ok. 8 cm x 8 cm) powinien być wypełniony piaskiem lub podobnym materiałem

          Całkowita waga powinna wynosić 70 do 80 gram.

 

Załącznik 9

 

         LISTA  WYPOSAŻENIA BALONU NA OGRZANE POWIETRZE

 

 

 

OBOWIĄZKOWE:         wysokościomierz, wariometr, wleczka, wystarczająca

                                      ilość propanu, gaśnica, szybki wyczep, dwa niezależne

                                       źródła zapłonu, radiostacja VHF ,mapa

 

ZALECANE                   termometr do pomiaru temp. wewnątrz i na zewnątrz

                                      powłoki, apteczka, kaski, rękawice ognioodporne,

                                       koc przeciwpożarowy, nóż, telefon komórkowy